U M Ě N Í

Výtvarný projev, kterým je Hesham Malik a jeho umění charakteristické,

je svěží, s propracovaným vztahem k formě, designu a barevnosti.

Téma Heshamovy tvorby se vrací k jednoduchosti a obyčejnému životu lidí – jeho analýza a vyjádření této „každodennosti“ je však jedinečné. 

Hesham se záměrně vystavuje domorodým kulturám a jejich prostředí
a soustředí se na přímou interakci s lidmi z různých komunit. Mnoho z jeho filozofických a etnografických poznatků pochází ze zkušenosti s odlišnými kulturami. Překračování hranic kulturních oblastí je Malikovou vášní
a celoživotní inspirací pro tvorbu. Zaměřuje se na kontrasty a drobné podobnosti našich životů jako smrtelných lidských bytostí. 

Hesham je vypravěčem a kritikem zároveň. Vyzývá diváka k hluboké introspekci a k dialogu.

umělecká tvorba

OBRAZY

Naděje

Olej a akryl na plátně

 

Dítě

Olej a akryl na plátně

Trance

Olej a akryl na plátně

hlas

Olej a akryl na plátně

 

Procházka

Olej a akryl na plátně

Síla

Olej a akryl na papířu

 

Puruša

Olej a akryl na plátně

 

Nedokončenost

Olej a akryl na plátně

Ještě lepší žena

Olej a akryl na plátně

 

Čekání

Olej a akryl na plátně

 

Odvaha

Olej a akryl na papířu

Proměnění

Olej a akryl na papířu

Pláž

Olej a akryl na plátně

Svět vody

Mural

Shalev

Akryl na plátně

Modrá Šiva

Olej a akryl na papířu

Prominutí

Akryl na plátně

Yesha Yahu

Akryl na plátně

Rodičovství

Olej a akryl na plátně

Přeživší

Akryl na plátně

Láska

Olej a akryl na plátně

Buddha

Olej a akryl na plátně

Opice

Olej a akryl na plátně

Svět vody

Mural

Přesvědčování

Olej a akryl na plátně

Stýskání

Olej a akryl na plátně

Nuan

Olej a akryl na plátně

Akua

Olej a akryl na plátně

Rayed

Olej a akryl na plátně

Duše

Olej a akryl na plátně