KONCEPT VÝSTAV

Pevnost Dobrošov poprvé: 1938/ chrání proti nacistům, 1968/ otevřena pro veřejnost, 2022/ „Make art not war“

Muzeum Náchodska znovuotevírá bývalou vojenskou pevnost pro veřejnost spolu se sérií uměleckých výstav. 

Po tříleté rekonstrukci tak mohou návštěvníci kromě proměny objektu zažít unikátní kolekci výstav “Make Art Not War” umělce Heshama Malika. Při putování turistickým okruhem po pevnosti na ně čekají tři umělecké expozice „Ethereal“, „Raw“ a „Bitye“.

Autentická atmosféra pevnosti spolu se surovostí země, do které se zarývá, tak souzní a prosvítá skrze díla plná barev a emocí. Obrazy z expozic Ethereal a Bitye doplňují dřevěná umělecká díla Raw, která kombinují výtvarné a sochařské umění.

Svět je jevištěm, kde jsme všichni součástí jednoho příběhu. Rozdíl je v tom, jak čas mění místa a jak mění lidi. Byly doby, kdy si kmeny z jeskyní a hor udělaly své domovy. Na takových jedinečných místech se rodila kulturní společenství a lidé utvářeli a předávali si poznání. Jedny z prvních zbraní v historii lidstva byly objeveny a vytvořeny v jeskyni. Jeskyně byly také jedněmi z prvních galerií a muzeí, kde mohlo vzniknout umění a být zachováno pro budoucí generace.

Umělec, který je proslulý tím, že své obrazy doprovází silnými příběhy, se tentokrát rozhodl nechat mluvit umění samo o sobě.

Slavvností otevření pevnosti společně s vernisáží se plánuje na 3. května. Výstavy si můžete prohlédnout do 16. října 2022.

Chrastecké Ukiyo hledá anděly a ďábly přítomného okamžiku

Umělec Hesham Malik bude v rámci tří autorských výstav od 26. května do 30. září 2022 hledat různé tváře našich vlastních ďáblů a andělů v Městském muzeu v Chrasti, domově nejzáhadnější knihy Česka.

Ďáblova bible“ se přezdívá největší rukopisné knize světa Kodex gigas (v překladu „Obrovská kniha“), která byla napsána pravděpodobně počátkem 13. století v klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Záměrem jejího autora bylo shrnout veškeré vědění do jediného díla. Kolem jejího vzniku koluje legenda, že ji dostal za úkol napsat jeden z klášterních mnichů. Byl to trest za jeho hříchy a knihu měl napsat za jedinou noc. Tento zdánlivě nesplnitelný úkol mu pomohl splnit právě ďábel, kterému upsal svou duši.

Kniha se proslavila především svým vyobrazením ďábla, kterému je věnován v knize netradiční prostor. Kopii tohoto rukopisu můžete dodnes vidět právě v Chrasti.

Hesham Malik vytvořil pro Muzeum v Chrasti sérii tří expozic, které se inspirují a čerpají z historie nejenom chrudimského regionu. Umělec svým etnograficky deskriptivním způsobem mapuje především hledání vzniku vyobrazení a mytologii duchovních bytostí, kterými jsou kromě ďábla také andělé.

Tyto bytosti nalézá nejenom v minulosti, ale především v přítomném okamžiku. Název výstavy Ukiyo odkazuje k životu v přítomném okamžiku, odpoutaný od starostí života. Oddělit vnitřní bohatý prožitek od problémů a starostí znamená vzdát se ulpívání na ustálených formách a programech. Toto dokonale vystihuje abstraktní figurativní umění Ukiyo, kterým Hesham Malik chce návštěvníky osvěžit a inspirovat.

Oblastní muzeum praha-východ ozdobily obrazy Osvobození

Umělec Hesham Malik začal malovat své obrazy v Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech. Vrací se tak zpátky v čase na počátek roku 2020, kdy jsme se všichni uzavírali doma během prvních lockdownů.

Svá první plátna namaloval umělec nikoliv doma, ale uvnitř muzeí a kulturních institucí, které mu otevřela své dveře v těchto těžkých časech. Během této doby také hovořil s lidmi, které v osamělých ulicích Brandýsa a okolí potkal. 

Věří, že se pospolitost ve společnosti rodí během kolektivních zážitků a utvrzuje především v náročných dobách. Jeho inspirace pochází z propojení s kolektivní zkušeností lidí ve městech a okolí, které rostou mezi barvami a abstraktními figurami.

Prostřednictvím své umělecké praxe založené na výzkumu konceptualizuje nové přístupy k malbě v souladu se zemí a lidmi prostřednictvím kolektivismu a osobních zkušeností.

Umělec věří, že naše budoucí představy musí zahrnovat něco víc, než je pouze „člověk“ jako jedinec. Něco, co zahrnuje i přesahuje samotnou lidskost. To, co je víc než člověk, jsou četné propletence lidské existence s živými i neživými bytostmi.

U vystavených obrazů umělec vychází z vlastní zkušenosti, kdy se podmínka odlišnosti, „jinakosti“, stává radikálním předpokladem politické možnosti. 

Zlato a civilizace očima umělce v regionálním muzeu v jílovém u prahy

Výstavu „Zlato / Gold“ vytvořil renomovaný umělec Hesham Malik. Ve vlastních, více než 20 let starých obrazech, zve diváky ke sledování příběhu zlata v různých érách a kulturách naší civilizace.

Kromě krásného umění se divák může seznámit s fakty, jak bylo pro lidstvo zlato v různých érách historie důležité a jak se používalo. Spolu se zlatými obrazy jsou součástí výstavy poutavé popisy ve formě příběhů, které jsou určené k informování a vzdělávání.

Diváci a milovníci umění, kteří obdivují Heshamovy obrazy, z nich cítí pocit svobody a povznášející kvalitu, ke které se vztahují. Umělec se rozhodl tuto show vystavit právě v muzeu, které se specializuje na zlato v České republice.

Jsem ráda, že Hesham Malik vystavuje v muzeu v Jílovém, které se zaměřuje na historii a zpracování zlata. Došlo tak k symbolickému propojení „zlaté” historie s moderním uměním. Obrazy Heshama Malika tak přinášejí nový pohled, jak tento drahý kov využít v rovině umělecké, edukační i narativní,” uvádí ředitelka muzea Šárka Juřinová.

Roztoužení štěstím
v Městském muzeu Skuteč

Na výstavě „Roztoužení“ mapuje Hesham Malik svou uměleckou tvorbu a hledá ve svých obrazech odpověď na otázku, co pro nás znamená štěstí. 

Umělci často stojí osaměle a ve své době jako nepochopení aktivisté revolučních změn ve společnosti. Díky této neuchopitelnosti přicházející díky osobním a politickým postřehům, dokážou nabídnout nové způsoby, jak pochopit současný duševní stav společnosti.

Od 12. dubna do 29. května 2022 v Městském muzeu ve Skutči poskytne umělec Hesham Malik bohatou prezentaci své tvorby napříč různými uměleckými disciplínami. Nechá návštěvníky prozkoumat složité souvislosti mezi příběhem vzniku svých výtvarných děl a poutavých literárních útvarů, kterými své obrazy typicky při svých exhibicích provází.

„Zaujala mě myšlenka, co pro různé lidi znamená štěstí. Každý obraz, který jsem vybral, mě konfrontoval s touto otázkou nebo mě nutil na ní argumentovat. Jediné, co mohu potvrdit, je fakt, že štěstí existuje. Tato kolekce obrazů dohromady uceleně mapuje mou uměleckou tvorbu,“ uvádí autor.

Výstava zve návštěvníky k tomu stát se pozorovateli toho, jak se osobnost umělce utváří osobní zkušeností, která je zakořeněna v různých kulturních a politických situacích. V průběhu výstavy můžeme nahlédnout do složitého konfliktu barev lidské duše, včetně reakcí umělce jako vizuálního a aktivního vypravěče tohoto procesu.