galerie

UMĚLECKÉ  PROJEKTY

LIFE OF A BOX

Globální iniciativa zvyšující povědomí o environmentálních problémech

SYMBIOSIS

Spolupráce mnoha umělců s různými zkušenostmi na jednom plátně

JÁ JSEM

Mezinárodní vzdělávací projekt děti, žáky a studenty

INCOMPLETE…

Projekt zapojuje diváka do dokončení neúplného popisu uměleckého díla

SVĚT VODY

Egyptské mýty na muralu
(165 m2/ 10m výška)

OTISKY

Cesta porozumění židovskému příběhu díky umění

LIFE OF A BOX

Poslední projekt umělce Heshama Malika “Life of a Box” byl poctou organizacím, které mají hluboký zájem o téma udržitelnosti a aktuální výzvy, jimž čelí náš svět. Uměleckým dílem a objektem se zde stává obyčejná kartonová krabice. 

 

Svůj projekt plánuje umělec vystavit v muzeích po celém světě, aby podpořil povědomí o životním prostředí a udržitelnosti. Tato iniciativa využívá pro umělecké účely recyklaci materiálů a byla podpořena dary od předních uměleckých a vzdělávacích institucí celého světa např. Národní muzeum ve Stockholmu – National Museum of Sweden – Stockholm, Sweden; Národní umělecká galerie – National Gallery Bulgaria – Sofia, Bulgaria; Dánské národní muzeum – SMK – The National Gallery of Denmark (Statens Museum for Kunst) – Kobenahvn, Denmark; European Museum Schengen – Luxembourg, Luxembourg; Muzeum Nobelovy ceny – Nobel prize Museum (Nobelmuseet) – Stockholm, Sweden; Ålandy – Åland Islands, Finland; Lid Ukrajiny – People of Ukraine, Ukraine; ESA – The Environmental Services Association – London, United Kingdom; Salzburg Museum GmbH – Salzburg, Austria; Otago Museum – Explore Otago Museum – Dunedin, New Zealand; Islandské národní muzeum – Reykjavik City Museum – Reykjavik, Iceland; Museum Anahuacalli – The Diego Rivera Anahuacalli Museum – Mexico City, Mexico; Ammassalik Museum – Tasiilaq, Greenland; Museum umění Nuuk – Nuuk Art Museum – Nuuk, Greenland; Georgijský technický institut – Georgia Institute of Technology – Atlanta, Georgia, United States of America; Te Kōngahu Museum of Waitangi – The Waitangi Museum – Waitango, New Zealand; Muzeum papíru a vodoznaku – Paper and Watermark Museum of Fabriano – Fabriano, Italy; Elmira College – New York, United States of America; Antioch University – Los Angeles, California, United States of America; University of Providence – Great Falls, Montana, United States of America; Swiss Open-Air Museum – Ballenberg, Switzerland; Mohatta Palace Museum – Karachi, Pakistan; Město Basilej – Canton of City Basel, Switzerland a další. 

 

 SYMBIOZA

HESHAM MALIK UVÁDÍ MEZINÁRODNÍ INICIATIVU “SYMBIÓZA”, V JEJÍMŽ RÁMCI SPOLUPRACUJE NA JEDNOM PLÁTNĚ ŘADA UMĚLCŮ S RŮZNÝMI ZKUŠENOSTMI A PŘEVÁDÍ EMOCE A PŘÍBĚHY ZPROSTŘEDKOVANÉ BARVAMI DO HMATATELNÉHO UMĚLECKÉHO DÍLA.

 

Vzájemná spolupráce v historii často sloužila umělcům jako prostředek, jak se osvobodit od omezení, která jim přináší individuální tvorba. Tato výzva společně tvořit může prvoplánově narážet na snahu soustředit se na tvorbu snadno prodejného nebo obchodovatelného umění.

Pro většinu umělců tak může spolupráce kolidovat s vlastním záměrem o vytvoření mistrovského díla. Paradoxně jsou to potom právě takové činnosti, které mohou sloužit jako startovací mechanismus, jak se vymanit ze zavedené rutiny. Výsledky takové spolupráce jsou často nepředvídatelné a odlišné od obvyklé tvorby umělců, což překvapuje i samotné umělce.

Mezinárodně uznávaný umělec Hesham Malik vytvořil celosvětovou iniciativu nazvanou “Symbióza”, v jejímž rámci spolupracuje na jednom plátně řada umělců s různými zkušenostmi. Spolupráce s umělcem, který převádí emoce a příběhy zprostředkované barvami do hmatatelného uměleckého díla, je úchvatná a náročná zároveň.

Projekt Symbióza vytváří umělecká partnerství nejen na základě vzájemného prospěchu, ale také na základě důvěry a respektu. Důsledně se snaží předat určité vyprávění nebo poselství konkrétnímu publiku.

Tato konkrétní spolupráce zahrnuje výměnu tvůrčí energie, což přispívá k její dynamické a nepředvídatelné povaze. Hesham působící v EU spolupracuje s různými umělci po celém světě.

Umění skutečně ožívá, když je prezentováno publiku, proto je nezbytné umožnit přístup co největšímu počtu jednotlivců. Nakonec obrazy vytvořené v projektu Symbióza putují do různých muzeí a galerií a umožňují komunitám vychutnat si spojení dvou umělců ze dvou různých světů.

 

 

JÁ JSEM

Jak by uspěl Komenského „Orbis pictus“ v konkurenci možností nabízených moderních technologií? 

 

Že není budoucnost tak černá, jak nás přesvědčují média, hovoří úspěchy, které Hesham Malik slaví se svým umělecko-vzdělávacím projektem „Já jsem“. 

„Já jsem“ je jedinečný umělecký počin jeho autora, umělce Heshama Malika. Jde o globální projekt, který vznikl během prvních lockdownů v roce 2020. Byl vytvořen, aby podpořil učitele a studenty a jejich online školní výuku.

Projekt je určen především studentům, aby díky němu mohli zažít sílu vlastního slova. Zároveň se radovat z toho, jak daleko jejich komentáře mohou putovat, do jiných škol, měst i zemí. Studenti z jiné školy si přečtou názory ostatních na určitou osobnost a poté se podělí o svůj vlastní komentář.

Největším přínosem pro studenty je, že se mohou stát součástí příběhu, který přesahuje hranice jejich země, a zároveň předávají znalosti studentům z jiné školy. Vlastní iniciativa umělce využívá poznatky hlubinné psychologie a rozvíjí talenty žáků na mnoha úrovních.

JAK PROJEKT FUNGUJE

Myšlenka projektu je velmi jednoduchá. Autor namaloval rozsáhlou sbírku portrétů stovek osobností historických, současných, politických, „darebáků“, dětských géniů, ale i obyčejných lidí, jejich profesí…. Ke všem napsal vlastní komentář.

Učitelé a žáci ve své škole si z portfolia vybírají takové osobnosti, které odpovídají zaměření školy, věku a schopnostem žáků. Někdy je to obtížné, ale celý projekt nemá být bojem, ale pokusem o dialog.

Umění a obrazy tentokrát slouží jako médium, skrze které se každý, kdo obraz uvidí (fyzicky naživo nebo on-line), může zapojit a sdílet svůj vlastní názor, příběh. Ten může být laděný humorně, jako fakt nebo jako mýtus atd.

JÁ JSEM V MUZEU A VE SVĚTĚ

Školy a instituce, které se již projektu zúčastnily, jsou např.: Stockholm (Švédsko), Edinburgh (Skotsko), Praha (Česká republika), Toronto (Kanada), Boston (USA), Dubaj (Spojené arabské emiráty), Wellington (Nový Zéland), Londýn (Velká Británie), Bombaj (Indie), Sydney (Austrálie), Kuvajt (Kuvajt), Praha, Slaný, Zlín (Česká republika), Barcelona (Španělsko), Durham (Velká Británie), Šardžá (Spojené arabské emiráty) atd.

Fyzická podoba výstavy již byla realizována v zahraničí na Seneca college v Torontu a Agora Prep Academy v Ontariu v Kanadě, ve Futuraskolan International ve Stockholmu ve Švédsku a v St. Peter s School v Barceloně ve Španělsku.

Prvním muzeem, které vystavilo projekt „Já jsem“ v ČR, bylo Regionální muzeum Jílové u Prahy od 1. do 13. března 2022. Dalším je Městské Muzeum Skuteč od 12. dubna do 29. května 2022. Na rok 2023 se chystá výstava do Muzea Kroměřížska.

I N C O M P L E T E…

Posláním projektu je kultivovat lepší porozumění druhým lidem a světovým kulturám

Umělec se o to snaží zapojením diváka do dokončení neúplného popisu uměleckého díla.

„Incomplete“ patří mezi rozsáhlé projekty, které vytvořil a realizoval Hesham Malik. Umělec tak opět překračuje hranice uměleckých disciplín, spojuje nespojitelné a propojuje jednotlivce z různých komunit, oborů a kultur po celém světě.

Umělec věří, že globální umělecké projekty umožňují lidem, bez ohledu na jejich tradiční, akademické schopnosti, ukázat své znalosti a dovednosti prostřednictvím kreativních alternativních, netradičních prostředků. To dává prostor a povzbuzuje lidi, aby zkoumali své tvůrčí já a pokračovali v hledání souvislostí napříč uměleckými i neuměleckými obsahovými oblastmi.

Projekt je jak službou lidem, tak posunem vizualizace světa umění. Obsah projektu se denně mění a zároveň odhaluje určité shody, v dobrém i zlém, v tom, co je označeno a co chybí.

SVĚT  VODY

MYTICKÁ CESTA K ODKAZU EGYPTSKÉ CIVILIZACE

 

V rámci uměleckého projektu „Svět vody“ vypráví malíř Hesham Malik svým uměním egyptské mýty. 

Ohromující nástěnná malba – „mural“ zdobí interiér Malé vodní elektrárny Přepeře II na řece Jizeře u Turnova. Najdete ji v srdci Českého ráje, spolu s rybím přechodem, který chrání ryby, aby mohly volně proplouvat řekou Jizerou. 

Přípravy na malbu začaly již v roce 2018 a byla dokončena po 14 měsících od zahájení realizace díla. 

Nadčasové dílo Svět vody výtvarníka Heshama Malika zobrazuje téma vody jako obnovitelného zdroje energie v průběhu dějin. Malik zde zakomponoval téma vzestupu a pádu jedné civilizace, politiky, ale také krásy a síly. Jak je pro Malika typické, malba je pro něj vyprávěním příběhu, v tomto případě mýtů ze starého Egypta.  

Malbě se Hesham Malik věnoval téměř šest měsíců a výsledná práce je zatím jeho největší nástěnnou malbou v Evropě. 

I sám malíř uznává, že už samotná budova, ve které je jeho malba umístěna, je uměleckým dílem. Jeho oblíbenou částí jsou kruhová okna, která designoval ve stylu „vodního kola,“ která byla ve starověkém Egyptě používána kolem roku 400 před naším letopočtem a byla předchůdci a inspirací pro dnešní moderní turbíny. 

Aby se na tuto mimořádnou malbu připravil, namaloval Malik 112 pláten a načrtl 427 nákresů, takže k dokončení jedné nástěnné malby potřeboval 539 uměleckých děl: „Pokud byste měly všechny obrazy a náčrtky k dispozici a sestavily je k sobě, daly by dohromady stejně velké umělecké dílo, jako pokrývá nástěnná malba (165 m2/ 10m).“ Tu vytvořil na všech zdech budovy, tzn. i na stropě. 

 

 

O T I S K Y 

hluboce dojemná svědectví o lidské odolnosti ve slovech i obrazech 

Projekt „Otisky“ je uměleckou sondou do židovského světa a zkoumá škálu různých reakcí na obtížné životní situace a zážitky, o kterých se těžko mluví. 

Hesham Malik se studiu tohoto tématu věnuje více než dvě dekády již od dob svých vysokoškolských studií v Kanadě. Měl možnost navštívit mnoho židovských komunit
a přeživších holokaustu v Americe i zde v Evropě. Poprvé bylo umění z Heshamovi židovské sbírky vystaveno v Německu, poté v Praze na Univerzitě Karlově.

Díla zachycují přetrvávající dědictví ztráty, zoufalství a vyloučení. Zároveň zobrazují temnou realitu, kterou s sebou tato minulost nese. Autor věří, že přežitím a překonáním takové temnoty se v člověku zrodí určitá osobitá forma síly.

Abstraktní rámec myšlenek, symbolů a barev umožňuje postavit se těmto, mnohdy skrytým, pocitům a čelit jim v realitě. Umění umožňuje vést dialog v bezpečném chráněném prostředí.

Kromě pořádání výstav s židovskou tématikou se umělec věnuje také pořádání workshopů pro studenty. V nich se snaží demonstrovat, jak lze ovlivnit transformaci psychických procesů prostřednictvím kreativity, příběhů a uměleckých materiálů. 

„S Heshamem Malikem jsme navázali spolupráci v rámci našeho školního projektu Kameny zmizelých. Zjistili jsme, že se Hesham ve své tvorbě již delší dobu zabývá židovskou tématikou a domluvili jsme se na společném workshopu s žáky 7. třídy. Hesham byl velmi otevřený spolupráci, do školy přijel i s několika svými obrazy
a představil tak žákům své přístupy, přemýšlení nad tématem i výsledky své práce.
S žáky komunikoval velmi přátelsky a nadšeně odpovídal na jejich dotazy. Obrazy, které přivezl, nechal ve škole ještě další měsíce. S radostí jsme vnímali tuto tvorbu
a dále s ní pracovali. Ze společné práce vzešla řada fiktivních příběhů, pro které našli žáci inspiraci právě v obrazech Hesham Malika. Vážíme si také toho, že všechny příběhy, které žáci napsali, Hesham Malik přečetl, vystavil spolu se svými obrazy
a ocenil práci dětí.“

Bc. Františka Vandasová (ZŠ TRNKA Dobříš).